Monday, September 20, 2010

Bahan Rujukan

Noriati,Boon & Sharifah.(2008). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam. Oxford Fajar Sdn Bhd, Kuala Lumpur


Weil, J. (2000) Models Of Teaching (6th edition), Boston, Allyn & Bacon


Choong Lean Keow, (2004). Murid dan Alam Belajar. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur


Boon Poon Ying, Noriati, Syarifah Fakriah Syed Ahmad, (2009). Murid dan Alam Belajar. Siri Pendidikan Guru Oxford Fajar, Kuala Lumpur.


Mok Song Sang, (2010). Psikologi dan Pedagodi Murid dan Alam Belajar. Penerbit Multimedia Sdn. Bhd, Selangor.


Ee Ah Meng (1994). Psikologi Dalam Bilik Darjah. Fajar Bakti Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.



0 comments:

Post a Comment