Tuesday, September 21, 2010

Sejarah Model Sosial

Ada 5 orang buta yang memperoleh kesempatan untuk berkunjung ke kebun binatang di mana mereka dapat berinteraksi dengan gajah. Disebabkan mereka buta, mereka tidak mengetahui tentang bentuk gajah tersebut. Yang satu memegang ekornya dan berkata, "aha... gajah itu berbentuk tipis dan panjang", yang memegang kakinya berteriak, "wah, gajah itu gagah, besar, berbentuk lonjong dan tegak!", yang memegang telinganya berkata, "...gajah itu berbentuk tipis", yang memegang belalainya berkata, "gajah itu panjang, agak lonjong dan melayang!", sementara yang sempat menaiki punggung gajah berkata, "wah, gajah itu besar sekali dan kita boleh menaikinya!". Semua memegang gajah, namun dengan tidak adanya rujukan bagaimana bentuk gajah, maka ke semua orang buta tidak dapat mengetahui bagaimana bentuk gajah tersebut dengan hanyaa memegang bahagian-bahagian gajah tersebut. Bagaimana cara agar semua orang buta tersebut mengetahui bentuk gajah yang sebenarnya?

Manusia pada dasarnya tidak akan dapat memenuhi semua keperluannya dengan baik tanpa bantuan daripada masyarakat di sekeliling mereka. Semenjak daripada kelahiran seorang individu, dia memerlukan pertolongan atau bantuan serta sokongan daripada individu lain sehinggalah dewasa dan meninggal dunia, dia tetap masih memerlukan individu lain. Fairchild ( 1980 ) mengemukakan bahawa masyarakat merujuk kepada kelompok manusia yang menyatupasadukan diri masing-masing berdasarkan kepantingan bersama, ketahanan dan kekalan. Berdikari bukan maksud hidup secara tunggal atau hidup sebatang kara tetapi hidup dengan harmoni dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Kepentingan hidup bermasyarakat ini telah membawa kepada kewujudan suatu istilah iaitu ‘ model sosial’. Model sosial ini diyakini sebagai satu komponen utama untuk menggerakkan kebersamaan, pertukaran pendapat, kepercayaan dan saling membantu bagi mencapai kemajuan bersama ( Witrianto, S.S., & M.Hum. , M. Si )

Kajian terhadap konsep model sosial ini masih baru dan mempunyai definisi yang pelbagai bergantung kepada pemahaman pengkaji-pengkaji yang telah melaksanakan penyelidikan dalam bidang ini. Secara umumnya, model sosial dapat diukur berdasarkan fungsi sesebuah masyarakat dan bagaimana hubungan antara individu dengan sesebuah masyarakat mahupun sesebuah masyrakat dan masyarakat yang lain dapat menyumbang kepada perkembangan positif kepada individu, kumpulan kaum dan juga masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Model sosial ini juga disifatkan sebagai kekuatan yang mampu membangun sebuah komuniti dengan meningkatkan semangat kerjasama antara ahli sesebuah masyarakat tersbut. Dengan kata lain, model sosial merupakan suatu bentuk kerelaan seseorang individu untuk menerima pendapat dan keputusan yang dilaksanakan dalam sesebuah komuniti.

Model sosial membawa maksud sebagai suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsep ini decetuskan, istilah ‘model sosial’ telah digambarkan sebagai sesuatu yang sangat manjur bagi semua masalah yang menimpa sesuatu komuniti dan masyarakat masa kini. Berdasarkan maksud model sosial di atas, model sosial dapat diertikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan hubungan sosial atau dengan kata lain, hubungan antara masyarakat dan komuniti yang sangat berkesan bagi menyelesaikan sesebuah permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hubungan erat di antara masyarakat, pertelingkahan akan dapat dielakkan dan keharmonian dalam masyrakat dapat dikekalkan.
1 comments:

Harun Ar said...

Hmmm Menarik banget infonya..., mita gambarnya ya mbak...
TQ

Post a Comment