Tuesday, September 21, 2010

Biodata dan Foto Spencer Kagan


Sewaktu menunaikan tanggunjawabnya


Sewaktu di zaman muda
Buku yang dihasilkan oleh beliauDr. Spencer KaganDr. Spencer Kagan ialah pengasas kepada model pembelajaran koperatif. Beliau memulakan kajiannya mengenai pembelajaran koperatif pada tahun 1968 dan kemudian menjadi pakar dalam aspek ini. Beliau telah mengadakan bengkel dan menyampaikan ucapan di 20 lebih buah Negara. Malahan, usaha keras beliau ini terus mendapat pemintaan yang tinggi di peringkat antarabangsa.

Dr. Kagan telah mengarang lebih dari 80 buah buku, jurnal dan sebagainya. Beliau ialah ketua pengarang dalam kebanyakan buku-buku pendidikan, terutama sekali dalam empat bidang iaitu disiplin bilik darjah, pembelajaran koperatif, kecerdikan berganda dan tenaga bilik darjah. Beliau mula dikenali dalam beberapa majalah berunsur pendidikan, termasuk majalah Education Leadership, Instructor dan Learning Magazine.

0 comments:

Post a Comment